Żaluzje tarasowe i balkonowe

Żaluzje tarasowe i balkonowe wykonujemy w dwóch rozstawach lamel

Rozstaw 50mm – Lamele o szerokości 60 – 70 mm

Rozstaw 100mm – Lamele o szerokości 116 – 120mm